UNDERVISNING

Vi er en efterskole med høj faglighed

På Nørre Nissum Efterskole har vi stort fokus på faglighed, og vi har dygtige undervisere. Alle lærere efteruddannes løbende, og på skolen er alle med i fagteams, hvor fokus er på at udvikle undervisningen.
Vi forventer af dig, at du har lyst til at lære, studere og yde en indsats for at dygtiggøre dig.

Sådan er dit skema bygget op

På Nørre Nissum Efterskole byder undervisningen på en perfekt blanding af boglige skolefag, valgfag og AFTRYK-fag. Dit skema og dine obligatoriske fag afhænger af, om du går i 9. eller 10. klasse.

Obligatoriske fag i 9. klasse

Få et overblik over, hvilke fag du skal have, når du går i 9. klasse på Nørre Nissum Efterskole.
Dansk

I dansk skal vi arbejde i dybden med det danske sprog.

Gennem arbejdet med forskellige tekster bliver du bedre til at analysere, fortolke og reflektere over det du læser.

Mundtlig og skriftlig dansk er et bundet prøvefag i 9. klasse.

6 lektioner om ugen

Matematik

I matematik på Nørre Nissum Efterskole vil vi klæde dig på, til at du kan bruge matematikken på din fremtidige uddannelse og kan bruge den i din hverdag.

Skriftlig matematik er et bundet prøvefag i 9. klasse, mens mundtlig matematik er et prøvefag til udtræk.

4 lektioner om ugen

Engelsk

I engelsk vil vi forbedre din forståelse af sproget, så du bliver endnu bedre til aktivt at bruge det både mundtligt og skriftligt.

Mundtlig engelsk er et bundet prøvefag i 9. klasse, mens skriftlig engelsk er et prøvefag til udtræk.

3 lektioner om ugen

Tysk

Vi vil udvikle dine evner indenfor det tyske både mundligt og på skrift, så du kan formulere dig klart og forståeligt.

Mundtlig og skriftlig tysk er prøvefag til udtræk i 9. klasse.

3 lektioner om ugen

Fysik/kemi

I Fysik/kemi skal vi kigge nærmere på naturvidenskaben, så vi får en bedre forståelse for, hvordan naturvidenskaben konstant bruges i hverdagen.

Fysik/kemi er en del af den fælles prøve i naturfag i 9. klasse.

3 lektioner om ugen

Geografi

Hvorfor er det lige der findes forskellige årstider? Hvad betyder solens vendekredse og polarkredsen?

Alt det og meget mere vil du lære om i geografi.

Geografi er en del af den fælles prøve i naturfag i 9. klasse.

1 lektion om ugen

Biologi

I biologi vil du blive klogere på både naturen og din egen krop. Faget omhandler alt det levende, og alt det som påvirkes af det levende.

Biologi er en del af den fælles prøve i naturfag i 9. klasse.

1 lektion om ugen

Idræt

I Idræt skal vi prøve kræfter med en masse alternative idrætsgrene, og vi skal forberede vores årlige gymnastikopvisninger.

Idræt er blevet et udtræksfag til eksamen for 9. klasse. Derfor vil undervisningen for 9. klasserne også være med fokus på, orientering om og ikke mindst løbende teoretisk og praktisk undervisning, så vi på bedste vis, er klar til en eventuel idrætseksamen.

2 lektioner om ugen


Historie

Her skal du lære om både Danmarks- og verdenshistorien. Du vil få et godt overblik over vigtige historiske perioder og få en forståelse af, hvilken indflydelse de har haft på, hvordan verden ser ud i dag.

Efterskolen er fritaget fra prøve i historie fra skoleåret 24/25.

1 lektion om ugen

Samfundsfag

I samfundsfag bliver du klogere på det samfund, vi lever i, og hvordan det er opbygget. Du får en god forståelse og viden om både politik og økonomi.

Samfundsfag er et prøvefag til udtræk i 9. klasse.

1 lektion om ugen

Kristendom

Vi skal gennem samtale og diskussion lære om nogle af livets store spørgsmål. For på den måde at få en bedre forståelse på kristendommen. Du lærer også om ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.

Efterskolen er fritaget fra prøve i kristendom fra skoleåret 24/25.

1 lektion om ugen

Udover de obligatoriske prøvefag skal du også have 6-8 timers valgfag.

Obligatoriske fag i 10. klasse

I 10. klasse på Nørre Nissum Efterskole består dit skema af en række obligatoriske fag samt ét valgfrit fag fra hver af de to blokke.

Obligatoriske fag i 10. klasse

Dansk

I dansk skal vi arbejde i dybden med det danske sprog.

Gennem arbejdet med forskellige tekster bliver du bedre til at analysere, fortolke og reflektere over det du læser.

Dansk er et obligatorisk prøvefag i 10. klasse.

6 lektioner om ugen

Matematik

I matematik på Nørre Nissum Efterskole vil vi klæde dig på, til at du kan bruge matematikken på din fremtidige uddannelse og kan bruge den i din hverdag.

Matematik er et obligatorisk prøvefag i 10. klasse.

4 lektioner om ugen

Engelsk

I engelsk vil vi forbedre din forståelse af sproget, så du bliver endnu bedre til aktivt at bruge det både mundtligt og skriftligt.

Engelsk er et obligatorisk prøvefag i 10. klasse.

4 lektioner om ugen

AFTRYK

I 10. klasse på Nørre Nissum Efterskole skal du vælge ét af de fire mulige AFTRYK-fag, som alle tager afsæt i FN's Verdensmål.

I AFTRYK opdager du, at du kan engagere dig og gøre en forskel. Du får viden om den verden, vi lever i - både globalt og lokalt. Det er også med AFTRYK-faget, at du tager på studietur til udlandet eller i Danmark.

Læs mere om AFTRYK-fagene her.

2 lektioner om ugen

Idræt

I Idræt skal vi prøve kræfter med en masse alternative idrætsgrene, og vi skal forberede vores årlige gymnastikopvisninger.

2 lektioner om ugen

Blok 1

Fysik/kemi FP10 - mundtlig prøve

I Fysik/kemi skal vi kigge nærmere på naturvidenskaben, så vi får en bedre forståelse for, hvordan naturvidenskaben konstant bruges i hverdagen.

Du skal til eksamen i fysik/kemi i 10. klasse.

Skal du læse videre på en ungdomsuddannelse, hvor fysik eller kemi er på skemaet, så anbefaler vi, at du vælger dette fag.

3 lektioner om ugen.

Tysk, niveaudelt - uden prøve

I undervisningen har vi fokus på det tysk, der kan anvendes i virkeligheden. Vi lægger vægt på, at du får frimodighed til at snakke det tyske sprog.

Undervisningen tager udgangspunkt i, hvilke situationer du kan komme til at stå i, hvor du får brug for tysk - hvad enten du skal på ferie i Tyskland, eller du drømmer om at blive udvekslingsstudent, au pair eller få et arbejde i Tyskland.

Grundlæggende grammatik er nødvendigt for at kunne tale tysk, og der vil både være mundtlighed og skriftlighed i faget.

Skal du læse videre på en ungdomsuddannelse, hvor tysk er på skemaet, så anbefaler vi, at du vælger dette fag.

Du skal ikke til afsluttende eksamen i tysk, men du får løbende feedback på dit mundtlige og skriftlige arbejde. Undervisningen er så vidt muligt niveaudelt.


3 lektioner om ugen

Samfundsfag - uden prøve

I faget dykker vi ned i et væld af spændende emner, der rummer relevante samfundsforhold nationalt og internationalt, beslutningsprocesser, økonomi, politik, sociologi, kultur og samfund. 


Samfundsfag er et oplagt valg for dig, der er nysgerrig på at lære mere om det samfund, vi er en del af, og til dig, der overvejer at læse en samfundsfaglig retning på din ungdomsuddannelse.


Der er ingen afsluttende eksamen i faget, men der vil løbende være projekter og fremlæggelser i undervisningen.

2 lektioner om ugen

Håndværk og metal

Har du lyst til at se gnister flyve om ansigtet, mens du svejser, rode rundt med din gamle knallert, så den igen kan køre eller lave et par smedejernslysestager til din mor?

Håndværk og metal er et praktisk valgfag, der finder sted i skolens værksted, hvor der er mulighed for at arbejde med både træ, metal og motor.

Læs mere om valgfaget her.

2-3 lektioner om ugen

Badminton

Uanset om du allerede er skarp på en badmintonbane eller blot lyst til at prøve kræfter med ketsjere og fjerbolde – så får du her mulighed for at udvikle dit badmintonspil.

Læs mere om valgfaget her.


2 lektioner om ugen

Blok 2

Fysik/kemi FP10 - mundtlig prøve

I Fysik/kemi skal vi kigge nærmere på naturvidenskaben, så vi får en bedre forståelse for, hvordan naturvidenskaben konstant bruges i hverdagen.

Du skal til eksamen i fysik/kemi i 10. klasse.

Skal du læse videre på en ungdomsuddannelse, hvor fysik eller kemi er på skemaet, så anbefaler vi, at du vælger dette fag.

3 lektioner om ugen.

Tysk, niveaudelt - uden prøve

I undervisningen har vi fokus på det tysk, der kan anvendes i virkeligheden. Vi lægger vægt på, at du får frimodighed til at snakke det tyske sprog.

Undervisningen tager udgangspunkt i, hvilke situationer du kan komme til at stå i, hvor du får brug for tysk - hvad enten du skal på ferie i Tyskland, eller du drømmer om at blive udvekslingsstudent, au pair eller få et arbejde i Tyskland.

Grundlæggende grammatik er nødvendigt for at kunne tale tysk, og der vil både være mundtlighed og skriftlighed i faget.

Skal du læse videre på en ungdomsuddannelse, hvor tysk er på skemaet, så anbefaler vi, at du vælger dette fag.

Du skal ikke til afsluttende eksamen i tysk, men du får løbende feedback på dit mundtlige og skriftlige arbejde. Undervisningen er så vidt muligt niveaudelt.


3 lektioner om ugen

Naturfag - uden prøve

I Naturfag undersøger vi sammenhænge, hvor naturvidenskaben har en forklaring. Det bliver “hands on”, hvor en praktisk tilgang sættes i højsædet.

Vi bliver klogere på det, som du undrer dig over og sætter fokus på aktuelle naturfaglige temaer fra medierne.

Vi vil blandt andet undersøge:

 • Hvorfor og hvordan naturkatastrofer opstår?
 • Hvad indeholder vores rengøringsskab?
 • Hvad indeholder det vi spiser?
 • Hvorfor skal vi have vild natur?

Naturfag kan ikke kombineres med Fysik/kemi.

2-3 lektioner om ugen

Fodbold for drenge

Fodbold handler om meget mere end den enkeltes præstationer. Hos os er samarbejde og fællesskab i fokus, samtidig med at vi har øje for din individuelle udvikling.

Vi vil arbejde med at udvikle dig både teknisk, fysisk og psykisk.

Læs mere om valgfaget her.


2 lektioner om ugen

Fitness for piger

I valgfaget Fitness for piger står den på sved på panden og høje grin, alt imens at du sammen med andre piger fra efterskolen bliver en stærkere udgave af dig selv. Der er plads til alle niveauer.

Vælg faget, hvis du gerne vil udfordre dig selv og din fysik i trygge rammer med en instruktør, der guider dig i din træning, så du får mest muligt ud af øvelserne.

Læs mere om valgfaget her.

2 lektioner om ugen

Udover de obligatoriske prøvefag og fagene fra blok 1 og blok 2 skal du også have andre valgfag.

AFTRYK i 10. klasse

Sæt dit AFTRYK på verden

I 10. klasse på Nørre Nissum Efterskole skal du have AFTRYK tre lektioner om ugen. Nedenfor kan du blive klogere på de fire forskellige AFTRYK-fag, som du kan vælge imellem.

Global

Global

Undervisning om:
 • Israel/Palæstina-konflikten
 • Historie, religion, samfundsfag og engelsk
 • Indsamling
 • Formidling af viden efter rejsen


Studietur:
 • 8 dage til Israel/Palæstina
 • Kulturmøde med unge palæstinensere og besøge lokale seværdigheder
 • Oplæg hos både israelske og palæstinensiske organisationer, der arbejder for fred.
 • Oliventræplantning
 • Egenbetaling: 7500 kr.

Klima

Klima

Undervisning om:
 • Klimaforandringer og bæredygtighed
 • Kreativ ideudvikling
 • Natur og udeliv
 • Udtænk og afprøv løsninger på de klimaudfordringer, vi står overfor.
 • Planlæg bæredygtig rejse.
Studietur:
 • 7 dage med tog ud i Europa.
 • Oplev bæredygtighed og klimaløsninger.
 • Egenbetaling: 4000 kr.

Move

Move

Undervisning om:
 • Idræt og sundhed
 • Personlig udvikling og træning, både fysisk og mentalt
 • Bliv engageret og aktiv i et frivilligt foreningsliv.
Studietur:
 • 5 dage i Danmark med fokus på adventure og udfordringer.
 • Ingen egenbetaling.

Change

Change

Undervisning om:
 • Projektarbejde, ideudvikling og socialt entreprenørskab.
 • Frivillighed
 • Udvikling af projekter, der gør en forskel for andre - i samarbejde med lokale organisationer.
Studietur:
 • 5 dage i Danmark med fokus på frivillighed og lokale projekter, der gør en forskel.
 • Ingen egenbetaling.

AFTRYK

er faget, hvor du...

... får viden om den verden, vi lever i - både globalt og lokalt.

... arbejder med FN’s verdensmål for en bæredygtig verden.

... opdager, at du kan engagere dig og gøre en forskel.

... tager på studietur til udlandet eller i Danmark med vennerne fra linjefaget.

UNDERVISNING

Valgfag

Du skal som udgangspunkt have 6-8 timers valgfag i dit skema.

Vi tilbyder forskellige valgfag indenfor sport, musik og det kreative område.

Vores værdier i undervisningen

Niveauinddeling

Vi har valgt at niveaudele undervisningen i matematik, engelsk og tysk samt i dansk i 10. klasse, så alle elever får maksimalt ud af undervisningen og kan udvikle sig mest muligt. Vores erfaring er, at niveaudeling både hjælper de bogligt svageste og stærkeste elever med at få det optimale ud af timerne.

Forældresamtaler

I november afholder vi forældresamtaler, hvor vi fokuserer på elevens faglige udvikling, og i januar foretages en vurdering af om eleven er parat til en ungdomsuddannelse eller ej. Alle vores elever går videre i en ungdomsuddannelse, og de fleste tager en gymnasial uddannelse.

Med baggrund i vores værdigrundlag bliver undervisningen tilrettelagt med henblik på at se det hele menneske. Vi vil ikke kun hjælpe dig fagligt, men også modne og udvikle dig.

Inklusion

Har du brug for ekstra faglig støtte, så kan vi efter aftale med forældre, tidligere skole og eleven tilbyde et inklusionsforløb.

Tilbuddet om inklusion aftales individuelt med eleven og forældre, så vi kan finde den bedst mulige løsning. Aftalen laves efter vores orienteringsdag i foråret før skolestart. Det primære tilbud er på 2 timers faglig støtte om ugen. Skulle der være behov for yderligere støtte udover det faglige, laves en vurdering af eleven sammen med forældre ved samtaler med tidligere skole og evt. PPR – herefter besluttes det, om eleven kan optages.

Vores tilbud om inklusion bliver hvert år genovervejet, så vi kan ændre det i forhold til de nuværende elever.


Individuel plan for inklusion

Vi laver en individuel plan på skrift for de elever, der benytter sig af tilbuddet. Den skriftlige plan bliver så omdrejningspunkt for hele forløbet. Den kommer både til at fungere som planlægningsværktøj og dokumentation for forløbet, og den bruges løbende til evaluering med eleven og forældrene. Du kan læse mere og se, hvordan sådan en handleplan er bygget op her.