Matematik

I matematik på Nørre Nissum Efterskole vil vi klæde dig på, til at du kan bruge matematikken på din fremtidige uddannelse og kan bruge den i din hverdag.

Du får lov til at afprøve matematikken af gennem forskellige indgangsvinkler, hvor vi både arbejder teoretisk og praktisk. Her vil vi arbejde med åbne problemstillinger, som stiller krav til din måde at tænke og anvende matematik på, så vi kan udvikle din evner i at argumentere ved hjælp af matematikken.

Vi niveaudeler undervisningen på to niveauer, så I hver især får mest muligt ud af den. Det ene hold vil arbejde hen mod de krav og mål, som er stillet i forhold til afslutningen af folkeskolen. Det andet hold vil fordybe sig yderligere i nogle af stofområderne, arbejde med bevisførelse samt tage fat i nogle af de stofområder man møder på de gymnasiale uddannelser.

Vi vil primært arbejde med forskellige it-programmer i undervisningen, herunder Wordmat, GeoGebra og Excel. Lige med undtagelse af, når vi arbejder med den færdighedsprøven i 9. klasse.