Geografi

Hvorfor er det lige der findes forskellige årstider? Hvad betyder solens vendekredse og polarkredsen? Og hvordan kan det være, at der opstår jordskælv?

Alt det og meget mere vil du lære om i geografi, hvor vi vil give dig mulighed for at blive meget klogere på naturen, samfundet og miljøet.

Vi har fire arbejdsområder, som vi vil dykke ned i og blive klogere på i løbet af året:

Demografi og erhverv:

Hvordan er byerne opbygget, og betyder det noget for erhvervsudviklingen? Og hvordan hænger byerne sammen med befolkningen?

Jorden og dens klima:

Vi kigger nærmere på klimaets betydning på både lokal og global plan. Og skal blandt andet indsamle vores egen vejrdata.

Globalisering:

Hvordan ender varerne i butikkerne? Hvordan foregår handel på tværs af nationer? Og hvilke miljømæssige konsekvenser kan den have?

Naturgrundlag og levevilkår:

Du får et større indblik i, hvad naturen betyder for vores levevilkår, og hvordan forskellige landskaber er opstået.