Dansk

I dansk skal vi arbejde i dybden med det danske sprog. Gennem arbejdet med forskellige tekster bliver du bedre til at analysere, fortolke og reflektere over det du læser, så du kan lære at forholde dig kritisk til tekster, samtidig med at du bliver klogere på vores historie og udvikling.

I undervisningen vil du også lære om, hvor vigtig kommunikation er både mundligt og på skrift. Du vil få faglige redskaber, som du kan bruge aktivt, både når du skriver en danskopgave, men også i hverdagslivet og på de sociale medier.

Vi bestræber vi os på at arbejde så varierende som muligt ved at bruge flere forskellige arbejdsmetoder i undervisningen. Du kommer altså både til at arbejde individuelt og i grupper, får mulighed for at lave fremlæggelser, kombineret med oplæg fra oplægsholdere og almindelig klasseundervisning.

Undervisningen på Nørre Nissum Efterskole arbejder med Undervisningsministeriets fire overordnede områder: Læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Så du kommer godt rundt om hele faget og får flere kompetencer, du kan bruge fremover.