fysik

Obligatoriske fag

I 9. og 10. klasse på Nørre Nissum Efterskole er der en række obligatoriske fag. Fagene er de samme som i folkeskolen, og de afsluttende eksamener fungerer på samme måde. Vi afholder folkeskolens prøver i alle fag. I 10. klasse er tysk og fysik ikke obligatoriske fag, men derimod tilbudsfag. Hvis man fravælger tysk og fysik skal man vælge imellem tilbudsfagene human eller naturtek.

AFTRYK

Få viden om den verden vi lever i og få mulighed for at engagere dig og gøre en forskel.

Obligatorisk 10. klasse

BIOLOGI

I biologi vil du blive klogere på både naturen og din egen krop.

Faget omhandler alt det levende, og alt det som påvirkes af det levende.

Obligatorisk 9. klasse

DANSK

I dansk skal vi arbejde i dybden med det danske sprog.

Gennem arbejdet med forskellige tekster bliver du bedre til at analysere, fortolke og reflektere over det du læser.

Obligatorisk 9. og 10. klasse

ENGELSK

I engelsk vil vi forbedre din forståelse af sproget, så du bliver endnu bedre til aktivt at bruge det både mundtligt og skriftligt.

Obligatorisk 9. og 10. klasse

FYSIK/KEMI

I Fysik og Kemi skal vi kigge nærmere på naturvidenskaben, så vi får en bedre forståelse for, hvordan naturvidenskaben konstant bruges i hverdagen.

Obligatorisk 9. klasse og tilbudsfag 10. klasse

GEOGRAFI

Hvorfor er det lige der findes forskellige årstider? Hvad betyder solens vendekredse og polarkredsen?

Alt det og meget mere vil du lære om i geografi.

Obligatorisk 9. klasse

HISTORIE

Du skal have historie 1 time ugentligt, hvis du er elev i 9. klasse.

Her skal du lære om både Danmarks- og verdenshistorien.

Obligatorisk 9. klasse

IDRÆT

I Idræt på Nørre Nissum Efterskole skal vi prøve kræfter med en masse alternative idrætsgrene, og vi skal forberede vores årlige gymnastikopvisninger.

Obligatorisk 9. og 10. klasse

KRISTENDOM

Vi skal gennem samtale og diskussion lære om nogle af livets store spørgsmål.

For på den måde at få en bedre forståelse på kristendommen.

Obligatorisk 9. klasse

MATEMATIK

I matematik på Nørre Nissum Efterskole vil vi klæde dig på, til at du kan bruge matematikken på din fremtidige uddannelse og kan bruge den i din hverdag.

Obligatorisk 9. og 10. klasse

SAMFUNDSFAG

I samfundsfag bliver du klogere på det samfund, vi lever i, hvordan det er opbygget og får en god forståelse og viden om både politik og økonomi.

Obligatorisk 9. klasse

TYSK

Vi vil udvikle dine evner indenfor det tyske både mundligt og på skrift, så du kan formulere dig klart og forståeligt.

Obligatorisk 9. klasse og tilbudsfag 10. klasse

Særligt for 10. klasse

I 10. klasse er tysk og fysik ikke obligatoriske fag, men derimod tilbudsfag. Hvis man fravælger tysk og fysik, skal man vælge imellem tilbudsfagene Human eller Naturtek.

HUMAN

Tilbudsfag 10. klasse

NATURTEK

Tilbudsfag 10. klasse