Tlf: 97891004
E-mail: nne@nissum.dk

Tysk

Vi vil udvikle dine evner indenfor det tyske både mundligt og på skrift, så du kan formulere dig klart og forståeligt. I løbet af året udvælger vi 4-5 temaer, som vi arbejder ud fra og går i dybden med i tysk. Ved hvert tema laver vi individuelle fremlæggelser på klassen, så du kan udvikle dine formuleringer på sproget. Men generelt gælder det, at vi vil bruge sproget aktivt i alle undervisningstimerne. Så du får sproget ind under huden og forhåbentlig finder det mere og mere naturligt at bruge sproget aktivt.

Derudover vil der være forskellige skriftlige afleveringer, hvor du får god feedback på, hvad du skal arbejde på.

Vores undervisning bliver niveauopdelt både i 9. og 10. klasse, så undervisningen bliver tilpasset dit niveau.

Sidst på året vil der være prøver i tysk både mundligt og skriftligt.

Aktiv 1

Vil du være en del af holdet?

Bliv elev
Aktiv 2