Tlf: 97891004
E-mail: nne@nissum.dk

Engelsk

I engelsk vil vi forbedre din forståelse af sproget, så du bliver endnu bedre til aktivt at bruge det både mundtligt og skriftligt.

På begge vores årgange vil vi niveaudele undervisningen, så alle får en optimal undervisning. Hvis du har svært ved sproget, vil du komme på et lidt mindre hold, hvor vi har mere tid til hver af jer. Har du nemmere ved faget, stiller vi større krav til initiativ og selvforvaltning.

I 9. klasse har vi fokus på kommunikation og vil hjælpe dig med at få et godt flow i dit sprog, og der vil fra 2016 være en sprogrejse til et engelsktalende land.

I 10. klasse bliver fokus rettet mod samfundsfaglighed, etik og forskellige problematikker. Samtidigt vil vi nu i højere grad analysere forskellige tekster.

For begge årgange gælder det, at vi afholder terminsprøver, så du får mulighed for at prøve eksamensformen af inden sommerprøven.

Aktiv 1

Vil du være en del af holdet?

Bliv elev
Aktiv 2