SÆRLIGE MULIGHEDER FOR TILSKUD

Lokal efterskolestøtte

Læs om kriterierne og ansøg om lokal efterskolestøtte på denne side.

Øremærket pulje

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.


Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner à 5.000 kr., 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr. til et års efterskoleophold, men der kan i helt særlige tilfælde være tale om et større tilskud.


Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side.

Kriterier i den individuelle vurdering:

  • Familier med absolut lav indkomst (samlede husstandsindkomst er under 500.000 kr.)
  • Familier med sociale udfordringer (arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse, ene forsøger eller lignende), og hvor husstandsindkomsten er faldet med mere end 150.000 kr. i forhold til beregningsåret.
  • Familier, der er blevet ramt af betydelig indkomstnedgang mellem beregningsåret og skoleåret, og hvor husstandsindkomsten er faldet med mere end 150.000 kr. i forhold til beregningsåret.

Ansøg om lokal efterskolestøtte her:

Hvis I har behov for at søge lokal efterskolestøtte, skal I udfylde nedestående ansøgningsformular.

Du kan ansøge om lokal efterskolestøtte for skoleåret 2024/2025 allerede nu.

  • For at Nørre Nissum Efterskole kan arbejde videre med lokal efterskolestøtte har vi brug for følgende:
  • Max. file size: 1 GB.
  • Max. file size: 1 GB.
  • Max. file size: 1 GB.
  • Max. file size: 1 GB.
  • Max. file size: 1 GB.
  • Max. file size: 1 GB.