DET SOCIALE CHARTER

Vores muligheder for støtte

Læs mere om de muligheder vi har for at støtte op om elever med særlige behov - fagligt, socialt og økonomisk.

Optagelsesprocedure

Nørre Nissum Efterskole er en almen efterskole og i udgangspunktet åben for alle, uanset baggrund og nationalitet.

Det kommer til udtryk gennem en bevidst optagelsesprocedure, hvor vi optager eleverne i den rækkefølge, de bliver tilmeldt og ikke ud fra særlige kvalifikationer. Normalvis er det nye elevhold på plads omkring marts.

Elever med særlige udfordringer

Når vi modtager henvendelser fra sagsbehandler og integrationsmedarbejdere fra kommunerne eller andre efterskoler vedrørende en elev med særlige udfordringer, afholder vi et netværksmøde for at afdække, om vi er i stand til at støtte op om elevens opstart og gennemførsel.


I forhold til faglige, personlige eller sociale udfordringer har vi mulighed for at støtte op om det på følgende måder:

  • Ved faglige udfordringer er vores primære hjælp på to ekstra ugentlige faglige støttetimer.
  • Er der brug for mere støtte, kan der evt. aftales yderligere. Vi kan også i samarbejde med forældre anbefale andre skoler, der er mere specialiseret inden for støtteundervisning.


Ved behov for støtte omkring det personlige, sociale eller integrationsmæssige laves en vurdering af støttens omfang og karakter i fællesskab med eleven, forældre, evt. PPR, evt. integrationsmedarbejder og kontaktlæreren på Nørre Nissum Efterskole.


Eleverne har mulighed for at få ekstra samtaler med en anden lærer, der kan hjælpe med personlige problemstillinger. Ved behov for psykologisk behandling, henviser vi til praktiserende psykologer i området.


Vi samarbejder med de lokale UU-vejledere, integrationsmedarbejdere omkring udsatte unge og flygtninge/indvandrere.

Økonomisk hjælp

Har familien svært ved at få råd til et efterskoleophold, er der mulighed for at få støtte og økonomiske hjælp, for eksempel i følgende tilfælde:

  • Familiens sociale situation er præget af sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed eller lignende.
  • Familien er kommet i klemme økonomisk pga. uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
  • Familie rammes af økonomiske problemer i løbet af året.
  • At der er to elever fra samme husstand.
  • Andre økonomiske belastende forhold.