Tlf: 97891004
E-mail: nne@nissum.dk

Lokal Efterskolestøtte

Lokal Efterskolestøtte - Særlige muligheder for økonomisk støtte

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.

Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner à 5.000 kr., 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr. til et års efterskoleophold, men der kan i helt særlige tilfælde være tale om et større tilskud.

Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. I denne vurdering indgår typisk følgende faktorer:

– Familier med absolut lav indkomst – (samlede husstandsindkomst er under 500.000 kr.)

– Familier med sociale udfordringer (arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse, ene forsøger, eller lignende) og hvor husstandsindkomsten er faldet med mere end 150.000 kr. i forhold til beregningsåret.

– Familier, der er blevet ramt af betydelig indkomstnedgang mellem beregningsåret og skoleåret og hvor husstandsindkomsten er faldet med mere end 150.000 kr. i forhold til beregningsåret.

Hvis I har behov for at søge lokal efterskolestøtte, skal I udfylde nedestående ansøgningsformular. Du kan ansøge fra 1. april 2023.

  • For at Nørre Nissum Efterskole kan arbejde videre med lokal efterskolestøtte har vi brug for følgende:
  • Max. file size: 1 GB.
  • Max. file size: 1 GB.
  • Max. file size: 1 GB.
  • Max. file size: 1 GB.
  • Max. file size: 1 GB.
  • Max. file size: 1 GB.

Vi kan love at behandle din/jeres sag – men kan ikke give en garanti for støttebeløbets størrelse.

Vi har et svar på ansøgningen klar senest ved udgangen af juni måned 2023.

I er altid velkommen til at kontakte skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte.

Aktiv 1

Vil du være en del af holdet?

Bliv elev
Aktiv 2