Tlf: 97891004
E-mail: nne@nissum.dk

Faglighed

Her på Nørre Nissum Efterskole har vi stort fokus på faglighed, og vi har nogle dygtige undervisere. Alle lærere efteruddannes løbende, og på skolen er alle med i fagteams, hvor fokus er at udvikle undervisningen. Derfor forventer vi også, at du har lyst til at lære, studere og yde en indsats for at dygtiggøre dig.
Fagene er de samme som i folkeskolen, og prøverne fungerer på samme måde. Vi afholder folkeskolens prøver i alle fag. Derudover tilbyder vi i 10. klasse såkaldte AFTRYKs-fag som supplement til de obligatoriske – opdelt i linjerne Global, Move, Change og Klima, som i sig indeholder elementer fra samfundsfag, historie og kristendom.

Niveaudeling

Vi har valgt at niveaudele undervisningen i matematik, engelsk og tysk, så alle elever får maksimalt ud af undervisningen, og kan udvikle sig mest muligt. Har du brug for ekstra støtte, så kan du læse mere om hvilke muligheder du har for at få hjælp hos os under ’inklusion’.
I november afholder vi forældresamtaler, hvor vi fokuserer på elevens faglige udvikling, og i januar foretages en vurdering af om eleven er parat til en ungdomsuddannelse eller ej. Alle vores elever går videre i en ungdomsuddannelse, og de fleste tager en gymnasial uddannelse.
Med baggrund i vores værdigrundlag bliver undervisningen tilrettelagt med henblik på at se det hele menneske. Vi vil ikke kun hjælpe dig fagligt, men også modne og udvikle dig.

Aktiv 1

Vil du være en del af holdet?

Bliv elev
Aktiv 2