Tlf: 97891004
E-mail: nne@nissum.dk

Faglighed

Her på Nørre Nissum Efterskole har vi stort fokus på faglighed, og har nogle dygtige undervisere. Alle lærere efteruddannes løbende og på skolen er alle med i fagteams, hvor fokus er at udvikle undervisningen. Derfor forventer vi også, at du har lyst til at lære, studere og yde en indsats for at dygtiggøre dig.
Fagene er de samme som i folkeskolen, og prøverne fungerer på samme måde. Vi afholder folkeskolens prøver i alle fag. Til forskel tilbyder vi i 10. klasse to fag, udover de obligatoriske – Global Teenager og Projektmager, som i sig indeholder elementer fra samfundsfag, historie og kristendom.

Niveaudeling

Vi har valgt at niveaudele undervisningen i matematik, engelsk og tysk, så alle elever får maksimalt ud af undervisningen, og kan udvikle sig mest muligt. Har du brug for ekstra støtte, så kan du læse mere om hvilke muligheder du har for at få hjælp hos os under ’inklusion’.
I november afholder vi forældresamtaler, hvor vi fokuserer på elevens faglige udvikling, og i januar foretages en vurdering af om eleven er parat til en ungdomsuddannelse eller ej. Alle vores elever går videre i en ungdomsuddannelse og de fleste tager en gymnasial uddanelse. Det er også langt størstedelen af vores elever som fortsætter på en gymnasial uddannelse efter opholdet.
Med baggrund i vores værdigrundlag, bliver undervisningen tilrettelagt med henblik på at se det hele menneske. Vi vil ikke kun hjælpe dig fagligt, men også modne og udvikle dig.

Skal Nørre Nissum være din kommende efterskole?

Tilmeld dig her